Nawiązaliśmy współpracę z Polskim Klubem Ekologicznym

Dnia 30 stycznia 2013 r. w siedzibie Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie zostało podpisane porozumienie pomiędzy PSBiG a Polskim Klubem Ekologicznym  Okręg Środkowo–Wschodni.

Zgodnie z warunkami porozumienia strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej tj.:

 • inicjowania i prowadzenia wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska,
 • działalności publikacyjno–informacyjnej,
 • współorganizowania i prowadzenia wycieczek dydaktycznych i warsztatów dla młodzieży,
 • organizacji międzyszkolnego konkursu ekologicznego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Działania proekologiczne i prozdrowotne w PSBiG

Kilkanaście lat braliśmy udział w kolejnych edycjach Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego. Nasze działania były docenione zarówno przez organizatorów jak i środowisko lokalne.

Mimo, że Alert nie jest wznawiany to jednak bliskie są nam jego cele takie jak

 • wskazywanie niebezpieczeństw wynikających z działalności człowieka dla środowiska naturalnego
 • zachęcanie do ochrony naturalnych zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej, do bezpośredniego kontaktu z przyrodą w tym podejmowania działań na rzecz jej ochrony
 • podnoszenie świadomości zdrowotnej
 • propagowanie czynnego wypoczynku

Dlatego też młodzież PSBiG wraz z nauczycielami podejmuje działania dotyczące:

 • ochrony środowiska
 • podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej
 • promocji zdrowego stylu życia

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.