Praktyki w I semestrze roku szkolnego 2023/24:

4 tygodniowe praktyki zawodowe w terminie  4.10. - 31.10. 2023 dla klas

 • 3G - technik geodeta

 • 3H - technik geodeta

 • 3W - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialne

 • 3Ap - technik budownictwa

 • 3Op - technik architektury krajobrazu

4 tygodniowe praktyki zawodowe w terminie 3.11. - 30.11. 2023 dla klasy

 • 3F - technik programista, technik renowacji elementów architektury

Praktyki w II semestrze roku szkolnego 2023/24:

4 tygodniowe praktyki zawodowe w terminie 1.03. - 27.03. 2024 dla klasy

 • 3I - technik informatyk

4 tygodniowe praktyki zawodowe  w dniach 10.04. - 10.05. 2024 dla klas

 • 4A - technik budownictwa, 

 • 4G - technik geodeta

 • 4I - technik informatyk

 • 4O - technik architektury krajobrazu

 • 4W - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • 4Zp - technik geodeta, technik budownictwa

 

 

Informacja o praktykach zawodowych w PSBiG

1. Praktyki zawodowe organizowane są dla dla uczniów Technikum. Podstawą planowania i organizowania praktyki zawodowej jest dla każdego zawodu podstawa programowa.

2. Wymiar praktyki zawodowej określony jest w podstawie programowej