Klasy trzecie po szkole podstawowej: 3Mp, 3Np, 3Hp, 3Pp, 3Tp, 3Zp odbędą 4 tygodniowe praktyki zawodowe w dniach 25.04. - 24.05. 2022.

 

 

Informacja o praktykach zawodowych w PSBiG

1. Praktyki zawodowe organizowane są dla dla uczniów Technikum. Podstawą planowania i organizowania praktyki zawodowej jest dla każdego zawodu podstawa programowa.

2. Wymiar praktyki zawodowej określony jest w podstawie programowej