Program stypendialny "Lubelska kuźnia talentów 2023-2024" jest programem wsparcia zdolnych uczniów i słuchaczy, kształcących się w formie dziennej, uczęszczających do szkół zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznoekonomicznej, mającym na celu rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia dzieci i młodzieży.

Pomoc w wypełnianiu wniosków w gabinecie 210. Poniżej dokumenty do pobrania

Dokładnie informacje o Lubelskiej Kuźni Talentów można znaleźć na stronach Urzędu Marszałkowskiego 

Dokumenty do pobrania: