Rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendium uczniom kontynuujących naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Łączna kwota wsparcia stypendialnego wyniesie 3 500 PLN, tj. 350 zł miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie naszej szkoły (z wyłączeniem uczniów klas pierwszych), którzy spełniają szczegółowe warunki określone w regulaminie (link poniżej). Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023 należy składać w terminie od 1 do 16 września 2022 r.

Regulamin, instrukcja i formularze niezbędne do ubiegania się o stypendium „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”

Szczegółowe informacje możecie uzyskać u wychowawcy lub wicedyrektora Roberta Seredy