Informacja dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2021/2022

Wniosek o stypendium szkolne może złożyć rodzic lub pełnoletni uczeń zamieszkały na terenie miasta Lublin. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528 zł. Termin składania wniosków do 15.09.2021 (gabinet 210)

Osoby zamieszkałe poza terenem miasta Lublin proszone są o składanie wniosków (druki do pobrania we właściwej gminie) we właściwym urzędzie gminy.

Od roku szkolnego 2021/2022 istnieje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną: https://stypendia.edu.lublin.eu – informacje i instrukcje w załączniku.

Wszystkie informacje w załącznikach.