Uczniowie PSBiG zamieszkali na terenie miasta Lublina mogą wystąpić o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Szczegółowe informacje w pokoju 210 (proszę zgłaszać się do pana Roberta Seredy).

 

Zapoznaj się z poniżej umieszczonymi dokumentami które określają zasady, formy i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski należy złożyć do 15 września.

Poniżej znajdują się potrzebne dokumenty: