Informacja dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów na rok szkolny 2023/24.

Poniżej dokumenty do pobrania oraz informacje szczegółowe.

W przypadku niejasności dokładne informacje można uzyskać w gabinecie 210.

Termin składania wniosków do 15.09.2023 w gabinecie 210.

Program stypendialny "Lubelska kuźnia talentów 2023-2024" jest programem wsparcia zdolnych uczniów i słuchaczy, kształcących się w formie dziennej, uczęszczających do szkół zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznoekonomicznej, mającym na celu rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia dzieci i młodzieży.

Informacja o stypendiach szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublina: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendiaszkolne/

Szczegółowe informacje uzyskasz w pokoju 210.

Rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendium uczniom kontynuujących naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Informacja dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2021/2022

Wniosek o stypendium szkolne może złożyć rodzic lub pełnoletni uczeń zamieszkały na terenie miasta Lublin. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528 zł. Termin składania wniosków do 15.09.2021 (gabinet 210)

Osoby zamieszkałe poza terenem miasta Lublin proszone są o składanie wniosków (druki do pobrania we właściwej gminie) we właściwym urzędzie gminy.

Od roku szkolnego 2021/2022 istnieje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną: https://stypendia.edu.lublin.eu – informacje i instrukcje w załączniku.

Wszystkie informacje w załącznikach.