Informacja o stypendiach szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublina: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendiaszkolne/

Szczegółowe informacje uzyskasz w pokoju 210.

Rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendium uczniom kontynuujących naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Informacja dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2021/2022

Wniosek o stypendium szkolne może złożyć rodzic lub pełnoletni uczeń zamieszkały na terenie miasta Lublin. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528 zł. Termin składania wniosków do 15.09.2021 (gabinet 210)

Osoby zamieszkałe poza terenem miasta Lublin proszone są o składanie wniosków (druki do pobrania we właściwej gminie) we właściwym urzędzie gminy.

Od roku szkolnego 2021/2022 istnieje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną: https://stypendia.edu.lublin.eu – informacje i instrukcje w załączniku.

Wszystkie informacje w załącznikach.

Ruszył nabór do stypendiów w ramach Lubelskiej Kuźni Talentów na rok szkolny 2021/2022

Wszelkie informacje, regulaminy, instrukcje formularze wniosków i oświadczeń znajdziecie pod tym linkiem:

https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelska-kuznia-talentow/

Szczegółowe informacje uzyskacie u wychowawców klas oraz w gabinecie 210

Uczniowie PSBiG zamieszkali na terenie miasta Lublina mogą wystąpić o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Szczegółowe informacje w pokoju 210 (proszę zgłaszać się do pana Roberta Seredy).