W związku ze zmianami w wymaganiach na maturze 2021 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała Aneksy do Informatorów.

Znajdują się tam aktualna informacje o wymaganiach egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów maturalnych. 

Wszystkie Aneksy znajdują się https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/