W związku ze zmianami w wymaganiach na maturze 2021 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała Aneksy do Informatorów.

Znajdują się tam aktualna informacje o wymaganiach egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów maturalnych. 

Wszystkie Aneksy znajdują się https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/ 

Język polski jako przedmiot obowiązkowy

  • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
  • Czas trwania: 170 minut.
  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:

część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)

część 2: wypracowanie – 50 pkt.