Organizacja roku szkolnego 2021/2022

  •  1 września 2021 - początek roku szkolnego
  • 23-31 grudnia 2021 – zimowa przerwa świąteczna
  • 14 - 27 lutego 2022 – ferie zimowe
  • 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 – wiosenna przerwa świąteczna
  • 29 kwietnia 2022 - zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września
  • 4-20 maja 2022 - egzaminy maturalne
  • 24 czerwca 2022 - zakończenie roku szkolnego
  • 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 - ferie letnie