Organizacja roku szkolnego 2020/2021

  •  1 września 2020 - początek roku szkolnego
  • 23-31 grudnia 2020 – zimowa przerwa świąteczna
  • 15 - 28 lutego 2021 – ferie zimowe
  • 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 – wiosenna przerwa świąteczna
  • 30 kwietnia 2021 - zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września
  • 4-20 maja 2021 - egzaminy maturalne
  • 25 czerwca 2021 - zakończenie roku szkolnego
  • 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 - ferie letnie