Organizacja roku szkolnego 2022/2023

  •  1 września 2022 - początek roku szkolnego
  • 23-31 grudnia 2021 – zimowa przerwa świąteczna
  • 16 - 29 stycznia 2023 – ferie zimowe 
  • 9 - 21 stycznia 2023 - sesja zimowa egzaminu zawodowego (10 - 14 stycznia część pisemna)
  • 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 – wiosenna przerwa świąteczna
  • 28 kwietnia 2023 - zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września
  • 4-23 maja 2023 - egzaminy maturalne
  • 1 - 18 czerwca 2023 - sesja letnie egzaminu zawodowego (2 - 7 czerwca część pisemna)
  • 23 czerwca 2023 - zakończenie roku szkolnego
  • 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 - ferie letnie