Rada Rodziców przy Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie

Bank PKO BP: 84 1020 3150 0000 3102 0002 9371

Wysokość dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców w r. szk. 2023/2024 wynosi 80,00 zł.

Wpłaty na ubezpieczenie należy dokonać do dnia 15.10.2023 r. Wysokość składki ubezpieczeniowej: 60,00 zł.

Tytuł przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę i informację czego dotyczy wpłata, np. JAN KOWALSKI, 1C, ubezp. 60, RR 80.

Szczegółowe informacje o realizacji roszczenia w razie wypadku, podane zostaną po 20.10.2023, po opłaceniu składki przez RR na konto ubezpieczyciela.

Polisa na rok szkolny 2023/24