Rada Rodziców przy Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie

Bank PKO BP: 84 1020 3150 0000 3102 0002 9371

Składka na Radę Rodziców: 80 zł (lub wg deklaracji).

Tytuł przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę i informację czego dotyczy wpłata, np. JAN KOWALSKI, 1C, ubezp. 50, RR 80.

Informację dotyczącą ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2022/23 od p. Michała Bielaka doradcy ds. ubezpieczeń TUZ (tel. 795 617 067)

Szanowni Rodzice,

Na Rok Szkolny 2022/2023 Rada Rodziców Naszej Szkoły wybrała ofertę grupowego ubezpieczenie NNW uczniów w TUZ Ubezpieczenia

Wybrany został wariant ubezpieczenia: * ze składką 50 zł na sumę 18 tysięcy złotych + 5 zł OC (jeśli dziecko ma praktyki zawodowe dot. kl. 3 i 4)

Ubezpieczenie działa 24/H na całym świecie tj. w domu, szkole i poza nią ,na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach