Procedury obowiązujące w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji dotyczące funkcjonowania szkoły w trybie stacjonarnym w czasie trwania epidemii Covid – 19 w roku szkolnym 2021/2022 (aktualizacja zgodna z wytycznymi MEiN, MZ i GiS z dnia 02.08.2021 r.)

Treść dokumentu