Szkoła poszukuje osób do nauczania 

  • teoretycznych przedmiotów budowlanych

  • praktycznych przedmiotów budowlanych 

Praca na stanowisku nauczyciela

Poszukujemy osób do nauczania przedmiotów zawodowych w klasach o specjalności

  • technik budownictwa

  • technik budowy dróg

  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Poszukujemy osób do nauczania 

  • teoretycznych przedmiotów budowlanych

  • praktycznych przedmiotów budowlanych 

  • informatyki

Ogłoszenie Dyrektora Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie o naborze na stanowisko: starszy dozorca