• Język polski

  Agnieszka Banach
  Małgorzata Klimczak
  Iwona Małecka-Grzelak
  Anna Rucka-Szewczyk
  Bożena Skórska (wicedyrektor)
  Agnieszka Wojtulewicz-Puszyk
  Małgorzata Swatowska

 • Język angielski

  Anna Burdan
  Katarzyna Bochniarz
  Ewa Gozdowska
  Patryk Jurak
  Ilona Kleban
  Mirosława Pieczyńska
  Jolanta Piwkowska
  Agata Ujma-Kasprzak
  Dorota Sochaczewska
  Karollina Piasecka

 • Język niemiecki

  Urszula Golec
  Agnieszka Ropa
  Robert Sereda (wicedyrektor)
  Magdalena Czech (również etyka)
  Leszek Wróbel

 • Język rosyjski

  Małgorzata Klimczak

 • Historia i wiedza o społeczeństwie

  Aneta Ciepłowska
  Sylwester Kruk
  Anna Małysz
  Marcin Żytomski

 • Matematyka

  Marlena Mazurek 
  Rafał Pruszkowski (również biologii)
  Marta Ostrowska-Matys
  Katarzyna Markiewicz
  Elżbieta Świątek
  Przemysław Zieliński

 • Przedmioty informatyczne

  Mirosław Bundyra
  Krzysztof Kornas
  Grzegorz Kulawiak
  Janusz Malec
  Karol Mazur
  Elżbieta Świątek
  Piotr Wiącek
  Daniel Lech

 • Fizyka

  Marek Igras (wicedyrektor)
  Beata Janik
  Marzena Krychowska-Sochan

 • Chemia

  Janusz Malec
  Joanna Kurnicka

 • Geografia

  Katarzyna Misiak
  Teresa Rymarz

 • Biologia

  Joanna Wojdat
  Rafał Pruszkowski

 • Edukacja dla bezpieczeństwa

  Mirosław Bundyra
  Izabela Wcześniak
  Marcin Żytomski

 • Wychowanie fizyczne

  Tomasz Bałdyga
  Anna Jagiełło-Czerwonka
  Paweł Kucharewicz
  Artur Oleksiewicz
  Sławomir Pelak (urlop)
  Władysław Wzorek

  Andrzej Budziński
  Wojciech Gołofit

 • Religia

  Bernarda Michaluk
  Zbigniew Oziemczuk
  Dorota Wójtowicz

 • Przedmioty zawodowe budowlane

  Alfred Adamczewski
  Lucyna Drąg
  Grażyna Kubuj-Bełz (dyrektor PSBiG)
  Bożenna Kniaź-Lis
  Marzena Krychowska-Sochan
  Magdalena Maniara (urlop)
  Jarosław Nowacki (kierownik warsztatów szkolnych)
  Marta Popielnicka
  Jacek Targoński
  Alina Wiśniewska
  Radosław Mąka
  Konrad Skomorowski

 • Przedmioty zawodowe geodezyjno-drogowe

  Krystyna Buczek
  Aleksandra Buwaj
  Hanna Kowalczyk
  Urszula Kominek (urlop)
  Artur Kosmyra
  Arkadiusz Niezgoda
  Agata Ostrowska
  Teresa Przegalińska
  Ewa Suplewska
  Grzegorz Witczak (urlop)
  Justyna Falkiewicz
  Marcin Dębiński

 • Przedmioty zawodowe technik renowator

  Agnieszka Jankowska
  Lucjan Telichowski
  Samuel Najda
  Radosław Kubica

 • Przedmioty zawodowe-architektura krajobrazu

  Cezary Marczewski
  Jan Rybkowski
  Iabella Sobiesiak

 • Nauczyciele praktycznej nauki zawodu

  Alfred Adamczewski
  Kazimierz Grankowski
  Zdzisław Krzyżanowski
  Jarosław Nowacki
  Tomasz Bicz

 • Biblioteka szkolna

  Zofia Bojanek
  Beata Próchniak
  Joanna Żmuda

 • Psycholog szkolny

  Agnieszka Filip

 • Rewalidacja

  Iwona Hekiert

 • Wychowanie do życia w rodzinie

  Dorota Józefacka-Kuta