1 Historia w skrócie

2 Szkoły Budownictwa 1928-1951

3 Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych 1951-2002

4 Państwowe Szkoły Budownictwa 1951-2002

 

Od 2002 roku, po połączeniu Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Państwowych Szkół Budownictwa, szkoła działa jako Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji.