Dyrektor: Grażyna Kubuj-Bełz

 

Zastępcy dyrektora:

Marek Igras

Robert Sereda

Bożena Skórska