Na rok szkolny 2020/21 prowadzimy nabór do następujących klas

 

technik budownictwa 311204

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

 

technik budownictwa 311204

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

 

technik geodeta 11104

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

 

technik geodeta 11104

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

 

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

 

technik renowacji elementów architektury 311210

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

 

technik informatyk 351203

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: informatyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

 

technik architektury krajobrazu 314202

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia

Języki obce: język angielski, język niemiecki