Rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną. Rejestracja kandydatów pod adresem

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat

 

Harmonogram rekrutacji do technikum i szkoły branżowej:

 

od 15.06.2020 08:00 do 10.07.2020 15:00
Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

od 26.06.2020 do 04.07.2020 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 31.07.2020 do 4.08.2020 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

12.08.2020
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia