Szkoła uczestniczyła w Lokalnych Targach Pracy i Edukacji Zawodowej, które odbyły się w dniu 5 grudnia 2023 r.