21 kwietnia 2023 r. uczniowie klas 2W i 3G uczestniczyli w wykładach i warsztatach organizowanych z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi pod hasłem: „Ziemia na krawędzi”. Organizatorem był Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Tematyka wykładów i warsztatów:

  • Parki ciemnego nieba - gwiezdne oazy w zaświetlonym świecie

  • Gdzie stawiać wiatraki- spór o odległość

  • Miasta przyszłości

  • Czy Ziemia pomieści nas wszystkich?

Opiekunowie: Agnieszka Lisek, Ewelina Goławska