Szkoła uczestniczyła w Lokalnych Targach Pracy i Edukacji Zawodowej, które odbyły się w dniu 5 grudnia 2023 r. 

Eliminacje Regionalne konkursu "PGE Turniej Maszyn Wodnych"

Przypadający 26 września Europejski Dzień Języków to święto wielojęzyczności i różnorodności kulturowej ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy.

21 kwietnia 2023 r. uczniowie klas 2W i 3G uczestniczyli w wykładach i warsztatach organizowanych z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi pod hasłem: „Ziemia na krawędzi”. Organizatorem był Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej