W roku szkolnym 2018/2019 PSBiG przystąpiło do realizacji ogólnopolskiego projektu „SZKOŁA Z KLASĄ 2.0”. Hasło tej edycji projektu brzmi „Weź szkołę w swoje ręce”.

Realizując projekt chcieliśmy podkreślić rolę zaangażowania całej społeczności szkolnej w życie PSBiG.

 

Realizując projekt skupiliśmy się na działaniach z obszaru „Solidarność”. Jako szkoła chcieliśmy uczyć wzajemnej pomocy i budować kulturę dzielenia się, wspierać empatię i uwrażliwiać na potrzeby innych, rozwijać życzliwość, odpowiedzialność oraz zachęcać do podejmowania działań na rzecz osób potrzebujących.

 

W wyniku naszych działań uzyskaliśmy tytuł Szkoły z klasą 2.0