Tytuł Srebrnej Szkoły 2022  w Rankingu Perspektywy 2022 przyznano Technikum Budowlano-Geodezyjnemu oraz Technikum Terenów Zieleni. 

W województwie lubelskim Technikum Terenów Zieleni zajęło 10 miejsce, a Technikum Budowlano-Geodezyjne 14 wśród wszystkich techników.