Lekcje WF w domu. Podczas zdalnego nauczania można zadbać o swoją kondycję fizyczną. Poniżej znajdują się materiału z linkami do filmów instruktażowych. 

Każdy zestaw ćwiczeń jest podzielony na dyscypliny sportu. 

Zestaw dla:

Materiał przekazała: A. Jagiełło-Czerwonka