Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Kwota dofinansowania wynosi 12000 zł, całkowita kwota 15000 zł. Środki te przeznaczone będą na zakup nowych książek dla naszych uczniów oraz elementy wyposażenia biblioteki.

Zachęcamy uczniów do zgłaszania propozycji książek do kupienia w terminie do 28 kwietnia 2023.