Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie przystąpiły do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

W wyniku tych działań otrzymaliśmy finansowe wsparcie na zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych.