W ramach projektu "Technika Akademickie..." uczniowie uczestniczyli w zajęciach w Politechnice Lubelskiej na terenie Wydziału Budownictwa i Architektury w dniach 12.12.2022 r. oraz 16.12.2022 r.

Projekt „Fachowcy jutra” realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 30.09.2022 r. Projekt realizuje Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, we współpracy ze szkołami zawodowymi. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych 86 nauczycieli i 511 uczniów z 6 szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej w tych szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin

Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice i Pracownicy PSBiG,

Miło nam poinformować, że Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji przystąpiły w roku szkolnym 2018/2019 do realizacji ogólnopolskiego projektu „SZKOŁA Z KLASĄ 2.0”. Hasło tegorocznej edycji projektu brzmi „Weź szkołę w swoje ręce”. Realizując projekt chcemy podkreślić rolę zaangażowania całej społeczności szkolnej w życie PSBiG.

Technikum Budowlano-Geodezyjne w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im H. Łopacińskiego w Lublinie zostało zakwalifikowane do udziału w realizacji projektu: