W klasyfikacji indywidualnej olimpiady Michał Bielecki zajął I miejsce, a Kacper Szewczak miejsce II

Zawody centralne (III etap olimpiady) odbywały się w Rzeszowie w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w dniach 27-29 maja 2021. Do etapu III zakwalifikowało się 20 uczniów ze szkół z całej Polski, do finału - 10 uczniów.

Nasi uczniowie: Michał Bielecki oraz Kacper Szewczak finał zawodów XLIII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej zakończyli na I i  II miejscu w klasyfikacji indywidualnej. 

W klasyfikacji drużynowej I miejsce zajął zespół PSBiG.