Terminy zawodów XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej  w roku szkolnym 2020/2021 są następujące

  • zawody I stopnia (szkolne) - 23 października 2020 r.
  • zawody II stopnia (okręgowe) - 7 stycznia 2021 r.
  • zawody III stopnia (centralne) - 17 kwietnia 2021 r.

Podczas Olimpiady uczestnicy zawodów II i III stopnia startują w jednej z dwóch, dowolnie wybranych wcześniej grup tematycznych:

  • mechaniczno-budowlanej, obejmującej obszary kształcenia: budowlany oraz mechaniczny i górniczo-hutniczy,
  • elektryczno-elektronicznej, obejmującej obszar kształcenia elektryczno-elektroniczny

Informacje na temat regulaminu OWT oraz zadania z poprzednich edycji