26 października 2022r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie podpisano list intencyjny z Państwowymi Szkołami Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie. List jest sformalizowaniem trwającej już od wielu lat współpracy oraz działań promocyjnych. Spotkaniu przewodniczyła Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni.

W wydarzeniu udział wzięli:

  • Dr Mariusz Banach– Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania, który objął patronatem honorowym inicjatywę Uniwersytetu w zakresie pogłębiania współpracy z lubelskimi szkołami.
  • Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, który w krótkim przemówieniu zwrócił uwagę na tworzące się w Uniwersytecie nowe możliwości w zakresie nauki i edukacji.
  • Inicjator współpracy z PSBiG, Prodziekan Wydziału Inżynierii Produkcji dr hab. Andrzej Mazur, prof. uczelni
  • przedstawiciele Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji: Dyrektor – mgr inż. Grażyna Kubuj–Bełz , nauczyciel: mgr inż. Ewa Suplewska oraz pracownicy Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia.

Władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mają nadzieję, ze nawiązana współpraca pozwoli absolwentom szkoły stworzyć możliwości doskonalenia obranej ścieżki zawodowej.

W skład Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińkiego w Lublinie wchodzą: Technikum Budowlano-Geodezyjne, Technikum Terenów Zieleni, Branżowa Szkoła Budowlana I st nr 2.

Zdjęcia: Maciej Niedziółka /DRiP