29 września 2022 r. uczniowie klasy 3Op pod opieką nauczycieli: Joanny Kurnickiej i Cezarego Marczewskiego uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie w ramach „Programu Szkół Partnerskich UMCS”.

Doskonała organizacja, forma i zakres poruszanych zagadnień dostosowana do uczniów naszej szkoły pozwoliła im zgłębić wiedzę z zakresu mikroorganizmów. Dr Kamila Wlizło w laboratorium Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej poprowadziła zajęcia zatytułowane „Grzyby mikroskopowe w środowisku”. Uczniowie wykonali samodzielnie preparaty i przeprowadzili obserwacje mikroskopowe drożdży.

Dr Ewa Ozimek na zajęciach -„Mikrobiologia powietrza i powierzchni” w laboratorium Katedry Fizjologii Roślin i Biofizyki oraz w szklarni wprowadziła uczestników w świat otaczających nas bakterii i grzybów. Uczniowie oglądali kolonie tych organizmów na pożywkach agarowych oraz wykonali badanie mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza metodą impakcyjną z wykorzystaniem impaktora kaskadowego Andersena.

Dr hab. Agnieszka Hanaka, prof. UMCS, podczas zajęć - „Uprawa roślin w warunkach laboratoryjnych - uprawy w fitotronach, w komorach wegetacyjnych i w szklarni” opowiedziała o prowadzonych na wydziale badaniach dotyczących wpływu różnego rodzaju oświetlenia na wzrost i wybarwienie roślin. Uczniowie zwiedzili szklarnie i komory wegetacyjne, gdzie mieli okazję zobaczyć poddane badaniom rośliny.

Pełna wrażeń wizyta na Wydziale Biologii i Biotechnologii została zakończona wykładem „Mikropartnerzy roślin” poprowadzonym przez dr hab. Małgorzatę Majewską w sali wykładowej.

Bardzo dziękujemy i czekamy na kolejne zajęcia.

autor: Joanna Kurnicka