16 i 20.05.2022 uczniowie klas: 2Gp i 2Zp (technik geodeta) pod opieką nauczycieli : Krystyny Buczek i Ewy Suplewskiej gościli na Wydziale Inżynierii Produkcji UP w Lublinie, gdzie zostali przywitani przez Dziekan dr hab. Monikę Stomy, prof. uczelni oraz Prodziekana dr hab. Andrzeja Mazura, prof. uczelni, którzy zapoznali młodzież z ofertą edukacyjną uczelni.

Dla uczniów zostały przygotowane przez Geodezyjne Koło Naukowe "Equator" pod kierownictwem mgr inż. Barbary Kępowicz i mgr inż. Agaty Basak zajęcia teoretyczno-warsztatowe z technik pomiarowych GPS.

Omówione zostały najważniejsze zagadnienia z zakresu pomiarów satelitarnych jak również uczniowie sami przygotowali sprzęt i wykonali pomiary w terenie.

Bardzo dziękujemy i czekamy na kolejne zajęcia.

autor: Ewa Suplewska