Lekcje WF w domu. Podczas zdalnego nauczania można zadbać o swoją kondycję fizyczną. Poniżej znajdują się materiału z linkami do filmów instruktażowych. 

Każdy zestaw ćwiczeń jest podzielony na dyscypliny sportu. 

Zestaw dla:

Materiał przekazała: A. Jagiełło-Czerwonka

Nasze Technikum Budowlano-Geodezyjne (Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji) w rankingu Perspektywy 2021 na 3 miejscu wśród techników województwa lubelskiego oraz na 51 miejscu w całym kraju.

Szczegółowe informacje o metodologii rankingu

Zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli i innych pracowników oświaty do udziału w cyklu 5 praktycznych webinariów na temat technologii Microsoft dla edukacji, potrzebnej nie tylko w czasie zdalnej nauki.

Tematy szkoleń:

1. Nowości w Teams – część I (8 lutego 2021r. | 18:00-18:45)

2. Nowości w Microsoft Teams – część II (15 lutego 2021 r. | 18:00-18:45)

3. Niby tylko przeglądarka, a tyle może. Microsoft Edge w edukacji (22 lutego 2021r. | 18:00-18:45)

do 15 stycznia trwa początkowy etap rekrutacji do nowej edycji programu ADAMED SmartUP.  Program daje uczniom szansę na udział w atrakcyjnym, bezpłatnym obozie naukowym i indywidualnych konsultacjach edukacyjnych oraz zawalczenie o stypendium finansowe. 

Rekrutacja zaczyna się od rejestracji na stronie www.adamedsmartup.pl oraz wzięcia udziału w grze naukowej. 

Nasz zespół został zakwalifikowany do etapu międzyszkolnego XLIII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, który odbędzie się w dniach 8-9 kwiecień 2021 roku.

więcej informacji o OWGiK

Informujemy o powstaniu Platformy współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin  znajdującej się pod adresem https://zawodowcy.lublin.eu

Platforma pozwalające na bezpośredni kontakt uczniów szkół zawodowych z pracodawcami.

Jednocześnie informujemy, że
9 listopada rozpoczęło się wydarzenie EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 2020. Na Portalu znajdują się szczegółowe informacje o wydarzeniu między innymi o telefonicznej kafejce eksperckiej, seminariach oraz konferencji.

Uczeń klasy II Ig - Daniel Konasiuk zakwalifikował się do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej w Judo 2020.

Projekt „Fachowcy jutra” realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 30.09.2022 r. Projekt realizuje Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, we współpracy ze szkołami zawodowymi. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych 86 nauczycieli i 511 uczniów z 6 szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej w tych szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin

Czytaj więcej